Home
19 ม.ค. 2561

18 มกราคม 2561

งานสัมมนา AWS Investment Workshop ในหัวข้อ "เพิ่มพลังสร้างพอร์ตด้วย Block Trading" ยังคงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนมากกว่า 20 ท่าน

บรรยายโดย คุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุน บล.เอเชีย เวลท์  โดยจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์ ชั้น 7 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ผ่านมา

15 ม.ค. 2561

สัมมนาลับ-ลวง-พราง BLOCKTRADE-DW-WARRANT

13 มกราคม 2561

บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด และรายการชีวิตธุรกิจ ความสุข ร่วมจัดงานสัมมนาลับ-ลวง-พราง BLOCKTRADE -DW-WARRANT เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ อาคาร TPI   มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาอย่างคับคั่งค่ะ

 

11 ม.ค. 2561

09  มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "เจาะพื้นฐาน ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า" โดยได้รับเกียรติจากคุณวรุตม์  ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัทเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - SSP คลิกที่นี่

07 ธ.ค. 2560

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “มาเรียนรู้ธุรกิจฟิลม์ ก่อนขาขึ้นรอบใหม่จะมา”

โดย คุณทศพล  จินันท์เดช     รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ ดร.วรวิศว์ วีรคเชนทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (AJ) 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) 

07 ธ.ค. 2560

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ต้นน้ำเครื่องสำอางค์ พร้อมลุยสู่การสร้างแบรนด์ ด้วยตนเอง” โดยคุณพีรเจต  สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่)

คลิกที่นี่

 

TFEX Station รายการ OH IC "คุณตา จิตภินันท์ ทับทิมพรรณ์" ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการสาขา บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ2)