ติดต่อเรา
ติดต่อบริษัท

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ (อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์)

 

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4) ชั้น 7, 14 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

                                                

โทรศัพท์ :  0-2680-5000

โทรสาร   :  0-2680-5011

 

เว็บไซด์  :  www.asiawealth.co.th  และ  www.aws.co.th

Facebook Fanpage :  www.facebook.com/iClickAWS

Line ID  : www.aws.co.th

 

 

 

 

ฝ่าย Internet Support (iClick)   

 

 

 

โทรศัพท์ :  0-2680-5033-4 (ตามวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.)

 

อีเมล์  :  cs@asiawealth.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาคลิกที่ชื่อสาขา เพื่อดูแผนที่

 

 

 

 

สาขาสีลม

 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  (รถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ทางออก 4) ชั้น 21

ห้อง 2, 3-1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์  :  0-2630-3500

โทรสาร    :  0-2630-3530-1

 

 

สาขาอโศก 

 

เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1703 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


โทรศัพท์  :  0-2261-1314-21  

โทรสาร    :  0-2261-1328

 

 

สาขาปิ่นเกล้า

 

เลขที่ 7/3 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บี ชั้น 16 ห้อง 41605 - 41606

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์  :  0-2884-7333 

โทรสาร    :  0-2884-6091

 

 

สาขาแจ้งวัฒนะ 1

 

เลขที่ 99/99 หมู่ 2 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 22 ห้อง 2204 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์  :  0-2119-2300

โทรสาร    :  0-2835-3006

 

 

สาขาแจ้งวัฒนะ 2

 

เลขที่ 99/99 หมู่ 2 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 22 ห้อง 2203 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร
ศัพท์  :  0-2119-2388 

โทรสาร    :  0-2119-2399

 

 

สาขาเมกาบางนา

 

เลขที่ 39 หมู่ 6 เมกาบางนา ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1632/7 ถนนบางนา-ตราด

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์  :  0-2106-7345

โทรสาร    :  0-2105-2070

 

 

สาขาศรีนครินทร์

 

เลขที่ 59/5 ศูนย์การค้า HaHa ชั้น 4 ห้องเลขที่ B407-2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

โทรศัพท์  :  0-2014-2000

โทรสาร    :  0-2014-2001

 

 

สาขาฉะเชิงเทรา

 

เลขที่ 233-233/2 หมู่ที่ 12 อาคารสำนักงานสรรพกิจธุรการ ชั้น 1 ถนนศุขประยูร

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์  :  038-981-587 

โทรสาร    :  038-981-591

 

สาขาชลบุรี

 

เลขที่ 55/22 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี 20000

โทรศัพท์  :  038-053-858

โทรสาร    :  038-784-090

 

 

สาขาระยอง

 

เลขที่ 356/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21000

โทรศัพท์  :  038-808-200

โทรสาร    :  038-807-200

 

 

       

 

 

 

กรณีลูกค้ามีข้อร้องเรียน   :   

 

 

 

กรุณาติดต่อ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

 

โทรศัพท์  :  02-680-5078-79

 

อีเมล์       :  AuditAndCompliance@asiawealth.co.th