บทวิเคราะห์
Derivatives
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
24 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..…..…..จะกลับมาเกิด Daily Sell Signal เมื่อปิดตลาดต่ำกว่า 1,089.4 จุด.....
21 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..…..……..กลยุทธ์การเปิดสถานะยังเน้นการเปิดสถานะ Long.....
19 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..…..…..…..กลับมาเกิดความแข็งแกร่งจาก Daily & Weekly Buy Signal.....
18 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..…..…..ยังควรหาจังหวะในการเปิดสถานะ Short เป็นสำคัญ.....
17 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..…..…..…..การเปิด Rising Gap ที่ 1,099.9 จุดยังเป็นเรื่องผิดปกติ.....
14 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..…..…..Rising Gap ที่ 1,099.9 จุดยังควรได้รับการปิดก่อน.....
13 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..…..การ Rebound คือโอกาสในการเปิดสถานะ Short.....
12 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives…..เปลี่ยนจากการเปิดสถานะ Long เป็นการเปิดสถานะ Short แทน.....
11 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives….…..….…..มีการเปิด Falling Gap เหลืออยู่ที่ 1,200.4 จุด.....
10 ก.ย. 2561
Derivatives
Derivatives….…..…..…..กำหนดจุด Stop Loss สำหรับการเปิดสถานะ Long.....