บทวิเคราะห์
Derivatives
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
30 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......การเปิดสถานะระยะสั้นยังควรกำหนดจากการดูการเปิดตลาด.....
29 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....เปิดตลาดเหนือ 796.2 จุด คาดหวังการปิด Falling Gap ก่อน.....
28 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....เปิดสถานะระยะสั้นด้วยการดูการเปิดตลาด.....
25 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......เปิดสถานะระยะสั้นด้วยการดูการเปิดตลาด.....
24 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....ยังมีความผันผวนจากการเปิดทั้ง Rising & Falling Gap.....
23 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......เล่นสั้นกำหนดการเปิดสถานะด้วยการดูการเปิดตลาดอีกครั้ง.....
22 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......จุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ขยับมาอยู่ที่ 830.3 จุด.....
21 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....ยังเน้นที่การหาจังหวะในการเปิดสถานะ Short เป็นหลัก.....
18 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....สถานะ Short มีความได้เปรียบมากกว่า.....
17 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....จุด Stop Loss และจุด Take Profit สำหรับสถานะ Short.....