ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา
ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธในงานสัมมนา Block Trade - DW ทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธในงานสัมมนา Block Trade - DW ทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย. 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_100751_aynpn.jpg

 PR News: ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Money Channel สัญจรอยุธยา

 

PR News: ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Money Channel สัญจรอยุธยา
บริษัท ฯ ขอขอบคุณนักลงทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงร่วมเปิดบัญชีหุ้นและอนุพันธ์เป็นจำนวนมากค่ะ

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_035914_ndxnf.jpgภาพบรรยากาศการอบรมต่ออายุใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ภาพบรรยากาศการอบรมต่ออายุใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Refresher Coures) ประจำปี 2561

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_044953_hahvn.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนา "มองแนวโน้มธุึรกิจ xo ช่วงครึ่งปีหลัง"

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "มองแนวโน้มธุึรกิจ xo ช่วงครึ่งปีหลัง"

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่ อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_095228_sbssi.jpgภาพบรรยากาศงานออกบูธ SETTRADE STREAMING DAY 2018

ภาพบรรยากาศงานออกบูธ SETTRADE STREAMING DAY 2018 

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_105155_qzgnw.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนา SKE 31 ส.ค.61

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มกรเติบโตและการดำเนินธุรกิจของ SKE" 

โดย บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) - SKE 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 

ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 7

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065711_fxpoy.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนาจังหวัดอุบลราชธานี


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร จังหวัดสระบุรี"


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา JKN

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065930_rpxqg.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนา จับจังหวะเก็งกำไร Calender Spread

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาจับจังหวะเก็งกำไร Calender Spread

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่16 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์  อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 7

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_064548_xlzwi.jpg