ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา SKE 31 ส.ค.61

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มกรเติบโตและการดำเนินธุรกิจของ SKE" 

โดย บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) - SKE 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 

ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 7

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065711_fxpoy.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนาจังหวัดอุบลราชธานี


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร จังหวัดสระบุรี"


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา JKN

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065930_rpxqg.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนา จับจังหวะเก็งกำไร Calender Spread

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาจับจังหวะเก็งกำไร Calender Spread

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่16 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์  อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 7

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_064548_xlzwi.jpgสัมมนา TFEX Trader Day 2018 ครั้งที่ 2

          ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TFEX Trader Day 2018 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ได้รับเกียรติร่วมบรรยายประชันไอเดีย จับจังหวะ เทรด Futures-Options ให้กำไร ในหัวข้อ "จับจังหวะเก็งกำไร calendar spread"

และในช่วงท้ายของกิจกรรม ...ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ AGE"

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ AGE"

โดย บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี AGE  เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_114735_edyoi.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนาของบริษัทจดทะเบียน XO

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาของบริษัทจดทะเบียน

ในห้วข้อ "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ XO"  ได้รับเกียรติจากคุณจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) - XO   จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา AWS Investment Worshop

ในหัวข้อ "วิธีเก็งกำไรด้วย Calender Spread" โดยคุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_071720_lfeaz.jpg

 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาBEM

ภาพบรรยากาศงานบรรยายธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM  โดยธนาวัฒน์  วรรณดิษฐ์ ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหาร BEM  ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดรที่ 15 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์