ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

บรรยากาศงานสัมมนา After Lunch Talk ครั้งที่ 2 หัวข้อ กลยุทธ์การลงทุนโดยดูธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้รับเกียรติจาก คุณสถาพร งามเรืองพงศ์ และคุณชิณณ์ กิติภานุวัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยงานจัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์