ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2561 และกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 1“

จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในโครงการ #investnow Roadshow

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_064658_nxowp.jpg