ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โอกาสการเติบโตในธุรกิจการแพทย์”

โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) – EKH  http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034947_jlrcj.jpg