ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Richaed Jones Vice President – Investor Relations and Corporate Communications และคณะผู้บริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) -  IVL

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_092346_aarvk.jpg