ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสำหรับลูกค้า "เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม efin Trade Plus"

กิจกรรมสำหรับลูกค้า บล.เอเชีย เวลท์ พร้อมเรียนรู้การใช้งาน เพื่อเพิ่มเติมความรู้การใช้งานโปกรแกรม efin StockPickup, efin Mobile และ efin Trade Plus โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ กวินปภา  ปภาวินนรกุล และทีมวิทยากร ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ จึดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_105019_mbjfv.jpg