ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานบรรยายธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM  โดยธนาวัฒน์  วรรณดิษฐ์ ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหาร BEM  ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดรที่ 15 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_061607_wvkfx.jpg