ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา AWS Investment Worshop

ในหัวข้อ "วิธีเก็งกำไรด้วย Calender Spread" โดยคุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_071720_lfeaz.jpg