ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศการบรรยายเชิงธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน CEO Talk ในหัวข้อ "แนวทางการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ ASAP" เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 14 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด