ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

Mindset เพื่อการลงทุนและจับจังหวะหุ้นด้วย Ticker / Bid-Offer / Volume 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 

 

เวลา 9:30 - 12:00 น. 

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจเรียนรู้หลักแนวทางในการลงทุน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมแก่ตัวเอง รวมทั้งเรียนรู้วิธีการดู Ticker / Bid – Offer / Volume ใน Aspen for Browser แบบพื้นฐาน 

  • รู้จักจิตวิทยาแนวทางการลงทุนที่ถูกต้อง และสำรวจว่าตัวเองเหมาะแก่การลงทุนแบบไหน 
  • เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชัน Ticker, Spread Ticker และ Bid - Offer เพื่อดูหุ้นที่ราคากำลังวิ่งในตลาด 
  • รู้วิธีการดู Volume การซื้อขายสะสมของหุ้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขึ้นลงของราคาหุ้น 

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด