Home
27 มิ.ย. 2561

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065930_rpxqg.jpg

16 มิ.ย. 2561

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาจับจังหวะเก็งกำไร Calender Spread

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่16 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์  อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 7

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_064548_xlzwi.jpg

09 มิ.ย. 2561

          ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TFEX Trader Day 2018 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ได้รับเกียรติร่วมบรรยายประชันไอเดีย จับจังหวะ เทรด Futures-Options ให้กำไร ในหัวข้อ "จับจังหวะเก็งกำไร calendar spread"

และในช่วงท้ายของกิจกรรม ...

06 มิ.ย. 2561

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ AGE"

โดย บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี AGE  เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_114735_edyoi.jpg

03 พ.ค. 2561

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาของบริษัทจดทะเบียน

ในห้วข้อ "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ XO"  ได้รับเกียรติจากคุณจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) - XO   จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

TFEX Station รายการ OH IC "คุณตา จิตภินันท์ ทับทิมพรรณ์" ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการสาขา บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ2)