ธุรกิจและบริการ
บริการวาณิชธนกิจ

 

บริการวาณิชธนกิจ


บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่สำคัญ ได้แก่

 

  • บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
  • บริการด้านการจัดหาเงินทุน และการระดมทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เช่น การออกหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้  การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
  • ​บริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  และหุ้นกู้
  • ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    ติดต่อ ฝ่ายวาณิชธนกิจ โทร 0-2680-5000 ต่อ 5144