มุมนักลงทุน | การลงทุนออมหุ้น
มุมนักลงทุน
การลงทุนออมหุ้น

การลงทุนออมหุ้น ผ่าน SETTRADE DCA (Dollar Cost Average)

 

 

  ประเภทบัญชี 

             บัญชีเงินสด (Cash Balance)

ลงทุนในหุ้น

หุ้นกลุ่ม SET100, SETHD

เงินลงทุนขั้นต่ำ

เริ่มต้นเงินลงทุน 1,000 บาท

จำนวนหุ้นขั้นต่ำ

100 หุ้น (1 Board lot)

การส่งคำสั่ง

ผ่านระบบ Settrade

วันเริ่มลงทุน

ตั้งค่าเงื่อนไขได้ด้วยตัวเอง Streaming>เมนู Settrade DCA

ระยะเวลาลงทุน

ซื้อสม่ำเสมอ ทุกวัน,ทุกอาทิตย์ หรือ ทุกเดือน

ราคาซื้อ

MP-MTL หลังจากมีการจับคู่แรกของ Morning Session หรือ Afternoon Session

ข้อมูลการลงทุน

ตรวจสอบบทวิเคราะห์ที่ www.asiawealth.co.th

การยกเลิกการลงทุน

ยกเลิกผ่านเมนู Settrade DCA Order ระบบ Settrade Streaming

 

 การตั้งค่าการส่งคำสั่ง

 

* ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน