ติดต่อเรา
สมัครงาน

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540 ชั้น 7, 14, 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.           02-680-5000 
โทรสาร       02-658-5629 

อีเมล์          Vipaporn.ya@asiawealth.co.th 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 


​1.       ผู้แนะนำการลงทุน

 (สำนักงานใหญ่ / สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ / สาขาอโศก / สาขาแจ้งวัฒนะ / สาขาปิ่นเกล้า / สาขาเมกาบางนา  / สาขาชลบุรี / สาขาฉะเชิงเทรา / สาขาระยอง)

          Qualifications

 • สัญชาติไทย เพศชาย / เพศหญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single license) และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)      

 

2.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ  

          Qualifications

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน , การบัญชี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

          Job Descriptions

 • ปริญญาตรี - จัดทำข้อมูลและ Presentation เสนอลูกค้า , วิเคราะห์งบการเงินและทำประมาณการทางการเงินเบื้องต้น
 • ปริญญาโท -  วิเคราะห์งบการเงิน  จัดทำ Valuetion , Cash Flow และจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์

 • 3.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเครดิต   2  ตำแหน่ง
 •  Qualifications

 • ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดและรอบคอบ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป                     หรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

         Job Descriptions

 • ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการเปิดบัญชีลูกค้ารายย่อยและสถาบันเพื่อส่งต่อให้เครดิตพิจารณาอนุมัติ
 • Change Order บัญชีหุ้น
 • ทำรายการฝาก / ถอนบัญชี TFEX ในระบบ Settrade
 • Scan เอกสารเปิดบัญชี , Review KYC และ Suitability Test เข้าระบบ
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันการทำรายการ
 • จัดทำจดหมายแจ้งข้อมูลเมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการส่งทางไปรษณีย์
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร