ติดต่อเรา
สมัครงาน

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ :

 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540 ชั้น 7, 14, 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.           02-680-5000 
โทรสาร       02-658-5629 

อีเมล์          Vipaporn.ya@asiawealth.co.th 

 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 


​1.       ผู้แนะนำการลงทุน

 (สำนักงานใหญ่ / สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ / สาขาอโศก / สาขาแจ้งวัฒนะ / สาขาปิ่นเกล้า / สาขาเมกาบางนา / สาขาขอนแก่น / สาขาชลบุรี / สาขาฉะเชิงเทรา / สาขาระยอง)
          Qualifications

 • สัญชาติไทย เพศชาย/เพศหญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single license) และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)

2.       ฝ่ายบัญชี

Job Descriptions:

 • บันทึกบัญชีด้านการลงทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย
 • จัดทำแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • งานต่างๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย

Job Specifications:

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์
 • สามารถใช้โปรแกรม SUN

 3.      ฝ่ายการเงิน

Job Descriptions:

 • บริหารเงินและสภาพคล่อง
 • ออกตราสารหนี้
 • ออกเช็คค่าใช้จ่าย ใบเสร็จ และอื่นๆ
 • งานต่างๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย

Job Specifications:

 • ปริญญาตรี ด้าน การเงิน , เศรษฐศาสตร์ , บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี

4.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์

Job Descriptions:

 • สามารถใช้ระบบ SBA ได้
 • รู้จักงานการชำระราคา
 • สามารถตัด ATS ได้
 • งานต่างๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย

Job Descriptions:

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานด้านปฎิบัติการหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี