ติดต่อเรา
สมัครงาน

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540 ชั้น 7, 14, 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.           02-680-5000 
โทรสาร       02-658-5629 

อีเมล์          Vipaporn.ya@asiawealth.co.th 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 


​1.       ผู้แนะนำการลงทุน

 (สำนักงานใหญ่ / สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ / สาขาอโศก / สาขาแจ้งวัฒนะ / สาขาปิ่นเกล้า / สาขาเมกาบางนา  / สาขาชลบุรี / สาขาฉะเชิงเทรา / สาขาระยอง)

          Qualifications

 • สัญชาติไทย เพศชาย / เพศหญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single license) และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)

2.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

          Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน , เศรษฐศาสตร์
 • เพศหญิง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License)
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

          Job Descriptions

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์กับเจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้า
 • จัดทำรายงาน  Mark to market  ณ สิ้นวัน
 • ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินภายนอกและหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

3.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ  

          Qualifications

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน , การบัญชี
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี
 • ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

          Job Descriptions

 • ปริญญาตรี - จัดทำข้อมูลและ Presentation เสนอลูกค้า , วิเคราะห์งบการเงินและทำประมาณการทางการเงินเบื้องต้น
 • ปริญญาโท -  วิเคราะห์งบการเงิน  จัดทำ Valuetion , Cash Flow และจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์