ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
New!! ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) มีผล 16 ก.ค.61

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042452_zfkal.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์ประกาศ Feature Edit Order บนระบบ Settradeใช้งานได้แล้ว

คู่มือ Change_pice_volme_PC

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063523_zibki.pdf

คู่มือ Change_price_volume_IPHONE

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063613_rppcs.pdf

คู่มือ Change_pice_volume_IPAD

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063650_hirmj.pdf

คู่มือ Change_price_volume_Android

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063750_lbpog.pdf

 TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป (Update)

TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป (Update)

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_112001_zejwb.pdf

อ่านรายละเอียดTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_110006_iiinq.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_110035_avrrq.pdf

 TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561  เป็นต้นไปTFEX Update : การปรับอัตราวางหลักประกัน และการวาง Super Margin มีผลวันที่ 11 เม.ย 2561

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป อ่านรายละเอียด

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน อ่านรายละเอียด

เนื่องด้วย มีประกาศจากทางบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกัน โดยมีผลการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันพุธที่ 11 ...TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_20180320.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_111408_lornu.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์ “MarginRate_Institutional_20180320.pdf”TFEX : ประกาศ Commission Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “Commission_Individual_1MAR2018.pdf”

เปลี่ยนแปลงเฉพาะ Single Stock Futures บนหุ้นอ้างอิง TOP เป็น หุ้นในกลุ่มราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท รายละเอียดสินค้าอ้างอิงอื่นๆ ติดตามได้ในไฟล์แนบTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_2MAR2018.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_091035_nupdt.pdfTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_14FEB2018.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_055106_gpkmb.pdf