ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาต ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิต บาลานซ์ ของบริษัท ...

เรียน ทุกท่าน

เรื่อง เพื่อทราบประกาศบริษัท

ประกาศบริษัท ฉบับที่

018/2562 เรื่อง      รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาต ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม

หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิต บาลานซ์ ของบริษัท ประจำเดือน มีนาคม  ...019/2562 เรื่องรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์

เรียน ทุกท่าน

เรื่อง เพื่อทราบประกาศบริษัท

ประกาศบริษัท ฉบับที่ 019/2562 เรื่อง รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_104134_qxims.pdfTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม  2562 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้า

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_093916_bkowi.pdf

 

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

เรียน ผู้แนะนำการลงทุน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

             http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054947_feazb.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย      ...แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ไปชั้น14 ตั้งแต่ 4 ก.พ.62 เป็นต้นไป


TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042236_krdpu.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

           http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_131225_nltji.pdf

TFEX : แจ้งเรื่องการปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำแบบ Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

เรียน  ทุกท่าน 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้ง การปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ

ของการซื้อขาย Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   รายละเอียดดังนี้

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034924_etljg.pdfสัมภาษณ์พิเศษ “คุณกรณ์ โชติจิรภาส” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด – AWS

สัมภาษณ์พิเศษ คุณกรณ์ โชติจิรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัAWS

เอเชียเวลท์ ปรับแผนธุรกิจ ขยายฐาน’ รายย่อย จังหวัดรอง

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันจันทร์ที่ 19 พ.ย.61 หน้า 21

 TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060911_mqloj.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์