ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042236_krdpu.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

           http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_131225_nltji.pdf

TFEX : แจ้งเรื่องการปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำแบบ Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

เรียน  ทุกท่าน 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้ง การปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ

ของการซื้อขาย Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   รายละเอียดดังนี้

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034924_etljg.pdfสัมภาษณ์พิเศษ “คุณกรณ์ โชติจิรภาส” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด – AWS

สัมภาษณ์พิเศษ คุณกรณ์ โชติจิรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัAWS

เอเชียเวลท์ ปรับแผนธุรกิจ ขยายฐาน’ รายย่อย จังหวัดรอง

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันจันทร์ที่ 19 พ.ย.61 หน้า 21

 TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060911_mqloj.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขาประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

             http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file__qedvs.pdf

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันเพิ่ม Gold OnlineTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่02 พ.ย.2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_081611_xccux.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_081650_pcfaq.pdf

 TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_154003_wnopx.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันแจ้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

       ตามที่ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทฯ) ได้มีการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงินต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทจะเสนอขายผ่านตัวกลาง นั้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ...TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561

เรียน ทุกท่าน 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_102926_sqspw.pdf

 

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน