ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
Asia Wealth Top Pick 28/6/60 : แนะนำซื้อ IRPC ราคาเป้าหมาย 6.70 บาท

Asia Wealth Top Pick 28/6/60 : แนะนำซื้อ IRPC ราคาเป้าหมาย 6.70 บาท
http://www.asiawealth.co.th/…/researc…/file_042010_iwckt.pdfAsia Wealth Top Pick 27 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ PLANB ราคาเป้าหมาย Bloomberg 6.97 บาท

Asia Wealth Top Pick 27 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ PLANB ราคาเป้าหมาย Bloomberg 6.97 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_042121_qvwod.pdfAsia Wealth Trading Idea 26-30 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ SCB ราคาเป้าหมาย 185.00 บาท

Asia Wealth Trading Idea 26-30 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ SCB ราคาเป้าหมาย 185.00 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041103_dlnim.pdf

 

Press Release:  Asia Wealth Trading Idea

บล.เอเชีย เวลท์ สัปดาห์นี้คาดตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ จากปัจจัยต่างประเทศ พร้อมแนะนำหุ้น SCB ราคาเป้าหมาย 185 บาท

 

กรุงเทพฯ วันที่ 26 มิถุนายน ...ประกาศบริษัท : รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้วันที่ 26 ...

รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ตามประกาศบริษัท 039/2560

 

สำหรับรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย UPDATE !!! ...Asia Wealth Top Pick 23 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ SPALI ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท

Asia Wealth Top Pick 23 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ SPALI ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041846_jnkyu.pdfAsia Wealth Top Pick 22 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ WIIK ราคาเป้าหมาย 6.70 บาท

Asia Wealth Top Pick 22 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ WIIK ราคาเป้าหมาย 6.70 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041822_unpkh.pdfAsia Wealth Top Pick 21 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 77.00 บาท

Asia Wealth Top Pick 21 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 77.00 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041954_zgavu.pdfTFEX : ปรับอัตราหลักประกัน (Margin Rate) ใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประกาศปรับอัตราหลักประกัน (Margin Rate) มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ที่มีเครื่องหมาย *** หมายถึง อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 

ตรวจสอบอัตราหลักประกันใหม่ สำหรับลูกค้าบุคคล ที่นี่  อัตราหลักประกัน ...Asia Wealth Trading Idea 19-23 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ ANAN ราคาเป้าหมาย 6.00 บาท

Asia Wealth Trading Idea 19-23 มิ.ย. 60 : แนะนำซื้อ ANAN ราคาเป้าหมาย 6.00 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041434_roric.pdfตารางกิจกรรมเพื่อนักลงทุน : AWS Investment Workshop

 

AWS Investment Workshop : กิจกรรมสัมมนาเพื่อนักลงทุน

 

เดือน มิถุนายน 2560 

 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ โดย ลงทะเบียน ...