ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์

 

ตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์  มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565  TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

 

ขอนำส่งประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับ AMATA Futures, TASCO Futures และ TTA Futures รายละเอียดดังนี้ 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป  Tender Offer หุ้น NBC

 

 การใช้สิทธิ Tender Offer หุ้น NBC (ไม่เพิกถอนออกจากตลาดฯ)

 แบบตอบรับ NBC

อ่านรายละเอียดTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

 

ขอนำส่งประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  รายละเอียดดังนี้

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป  ตรวจสอบอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอกโดยอ้างการลงทุน

 

ปัจจุบัน “มิจฉาชีพ” หลอกลวงประชาชนในรูปแบบของการชักชวนให้ลงทุน ในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ต่าง ๆ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงจัดทำตัวอย่างพฤติกรรมที่มีลักษณะหลอกลวง เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนพิจารณาในเบื้องต้น หากพบว่ามีลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากตัวอย่าง ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง และควรศึกษาเพิ่มเติม ...ปรับปรุงมาตรการการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

 

เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดต่อนักลงทุนและระบบโดยรวมของตลาด
ซึ่งมาตรการในแต่ละระดับ มีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุด ครั้งละ 3 สัปดาห์  โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ...ขั้นตอนยืนยันตัวตนเปิดบัญชีกับ AWS ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven


AWS เปิดรับสมัคร ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant) จำนวน 5 อัตรา


แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินหลักประกันจาก TBANK เป็น TTB ตั้งแต่วันที่ 5 กค. 64

•  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

• แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชี สำหรับโอนเงินฝากเงินหลักประกัน เข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จำกัดของธนาคารธนชาต (Tbank) เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

 

     สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้บัญชี ATS และ บัญชี e-Dividend ...การยืนยันตัวตน 2FA (2 Factor Authentication)

 

• การยืนยันตัวตนด้วย 2 Factor Authentication - 2FA

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_085758_dcsri.pdf