ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_14FEB2018.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_055106_gpkmb.pdfTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไปTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_19JAN2018.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_120741_yjfnh.pdfTFEX : ประกาศ Commission Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “Commission_Individual_03jan2018.pdf”

เปลี่ยนแปลงเฉพาะ Single Stock Futures บนหุ้นอ้างอิง CBG Futures เป็น หุ้นในกลุ่มราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท รายละเอียดสินค้าอ้างอิงอื่นๆ ติดตามได้ในไฟล์แนบTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_19Dec2017.pdf”

 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_104551_alxdq.pdfTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป


ประกาศบริษัท : รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้วันที่ 12 ...

รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ตามประกาศบริษัท 073/2560

 

สำหรับรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย UPDATE !!! ...ประกาศบริษัท : รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาต ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิต ...

รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาต ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิต บาลานซ์ ของบริษัท ประจำเดือนตุลาคม 2560 ตามประกาศบริษัท ฉบับที่ 072/2560Asia Wealth Top Pick : แนะนำซื้อ CKP ราคาเป้าหมาย 3.94 บาท


Asia Wealth Top Pick 3/10/60 : แนะนำซื้อ GLOBAL ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 18.00 บาท