ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “Commission_Individual_1MAR2018.pdf”

เปลี่ยนแปลงเฉพาะ Single Stock Futures บนหุ้นอ้างอิง TOP เป็น หุ้นในกลุ่มราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท รายละเอียดสินค้าอ้างอิงอื่นๆ ติดตามได้ในไฟล์แนบ

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_053433_sjrev.pdf