ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์ “MarginRate_Individual_20180320.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_111408_lornu.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์ “MarginRate_Institutional_20180320.pdf”

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_111640_xyqqz.pdf