ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป อ่านรายละเอียด

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน อ่านรายละเอียด

เนื่องด้วย มีประกาศจากทางบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกัน โดยมีผลการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  • 51 Single Stock Futures

 

20 SSF ปรับเพิ่มขึ้น

31 SSF ปรับลดลง

ADVANC, BDMS, BLAND, CHG, CPF, GLOBAL, GLOW, GUNKUL, HANA, INTUCH, IRPC, MTLS, PTTGC, SCC, SPALI, TCAP, THAI, TRUE, TTA และ TVO

BAY, BCH, BEAUTY, BJC, BLA, CBG, CK, DELTA, DTAC, EGCO, EPG, ICHI, KCE, KKP, KTC, LPN, MAJOR, PSH, PTG, PTTEP, QH, S, SAWAD, SPCG, STA, TASCO, THCOM, TISCO, TOP, TTCL และ VGI

 

  • ICT Index Futures จากเดิม 6,270 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 6,650 บาท
  • 5 Year Government Bond Futures จากเดิม 3,420 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 3,800 บาท

 

ทั้งนี้ มีการเรียกเก็บหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เพื่อรองรับความผันผวนของราคาที่อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรในต่างประเทศ

อันได้แก่ 50 บาท Gold Futures, 10 บาท Gold Futures, Gold-D Futures, USD Futures, RSS3 Futures และ RSS3D Futures ในช่วงที่ตลาดอนุพันธ์

ปิดทำการช่วงวันหยุดสงกรานต์ปี 2561 โดยรายละเอียอการ เรียกเก็บ Super Margin จะมีผลหลังเวลา 17.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2561 จนถึงเวลา 17.00 น.

ของวันที่ 12 เมษายน 2561

 

  • 50 บาท Gold Futures เรียกเก็บ Super Margin 42,750 บาท
  • 10 บาท Gold Futures เรียกเก็บ Super Margin 8,550 บาท
  • Gold-D Futures เรียกเก็บ Super Margin 6,270 บาท
  • USD Futures เรียกเก็บ Super Margin 912 บาท
  • RSS3 เรียกเก็บ Super Margin 45,980 บาท