ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_102926_sqspw.pdf

 

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_103029_aqxxs.pdf