ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

             http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file__qedvs.pdf

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063713_guxxa.pdf