ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

• ประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับ Single Stock Futures เพิ่มเติม (7 หุ้นอ้างอิงใหม่) ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_022503_ohsbx.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_022547_csgnt.pdf

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า