ดาวน์โหลด | โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลด
โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
01_คู่มือ : การเปิดบัญชีออนไลน์
02_คู่มือ : สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ผ่าน Mobile Banking
03_คู่มือ : สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ผ่านตู้ ATM
04_คู่มือ : การฝาก/ถอนเงิน และโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชี
05_คู่มือ : การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (รหัสผ่าน, รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย, Email, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)
06_คู่มือ : Settrade Streaming ผ่าน PC
07_คู่มือ : Settrade Streaming ผ่าน Mobile, Tablet (iOS, Android)
08_คู่มือ : eFin Trade Plus ผ่าน PC
09_คู่มือ : eFin Trade Plus ผ่าน iPad
10_คู่มือ : eFin Trade Plus ผ่าน iPhone
11_คู่มือ : eFin Trade Plus ผ่าน Tablet (Android)
12_คู่มือ : eFin Trade Plus ผ่าน Mobile (Android)
13_คู่มือ : Aspen Desktop
14_คู่มือ : Aspen on Mobile with Trading สำหรับใช้งานบน iPad, Android
15_คู่มือ : iFIS (Standard Version)
16_คู่มือ : iFIS (VAX Version)
17_คู่มือ : Aspen for Browser
18_คู่มือ : Aspen for Mobile (iOS,Android)
19_คู่มือ : ติดตั้ง SeaMonkey สำหรับใช้งาน Aspen for Browser บน Mac
20_คู่มือ : ข้อมูลต่างๆ สำหรับ Aspen for Browser
21_คู่มือ : รายการชื่อย่อเพื่อใช้เรียกดูข้อมูล สำหรับ Aspen for Bowser
22_โปรแกรม : Any Desk
23_โปรแกรม : Aspen Trading Desktop (Window)
24_โปรแกรม : Aspen Trading Desktop (macOS)
25_โปรแกรม : SeaMonkey สำหรับใช้งาน Aspen for Browser บน Mac
26_โปรแกรม : iFIS Application (Standard version)
27_โปรแกรม : iFIS Application (VAX version)