บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
16 ก.พ. 2561
Technical Report
Technical Express.....…….…..…..ลุ้นการขยับตัวขึ้นของจุด Weekly Sell Signal ครั้งใหม่.....
16 ก.พ. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_16 February 2018-
15 ก.พ. 2561
Technical Report
Technical Express.....…….…..1,800 จุดยังเป็นแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาต่อไป.....
15 ก.พ. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_15 February 2018
14 ก.พ. 2561
Technical Report
Technical Express.....……..…..…..การ Rebound ยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด.....
14 ก.พ. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_14 February 2018
13 ก.พ. 2561
Technical Report
Technical Express.....……..…..เส้นแบ่งเขตแดนสำคัญอยู่ที่ 1,800 จุด.....
13 ก.พ. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_13 February 2018
12 ก.พ. 2561
Technical Report
Technical Express.....……..…..แรงขายยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบ.....
12 ก.พ. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_12 February 2018-