บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
24 ก.ย. 2561
Technical Report
Technical Express..............กลับเข้าสู่ภาวะ Bullish ครั้งใหม่ได้ในที่สุด.....
24 ก.ย. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_24 September 2018-
21 ก.ย. 2561
Technical Report
Technical Express.............ทดสอบแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,753 จุด 2 วันติดต่อกัน.....
21 ก.ย. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_21 September 2018-
20 ก.ย. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_20 September 2018-
20 ก.ย. 2561
Technical Report
Technical Express...........ยังไม่สามารถปิดตลาดเหนือ 1,753.73 จุด.....
19 ก.ย. 2561
Technical Report
Technical Express..............เกิดความแข็งแกร่งจาก Daily & Weekly Buy Signal.....
19 ก.ย. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_19 September 2018-
18 ก.ย. 2561
Technical Report
Technical Express.........ยังต้องระวังการปิดตลาดต่ำกว่า 1,695 จุดอีกครั้ง.....
18 ก.ย. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_18 September 2018-