บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
24 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express......................จุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ขยับตัวลงมาที่ 1,626.91 จุด…..
24 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_24 May 2019
23 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.................1,624-1,637 จุด คือกรอบในการขายลดพอร์ตออกไปก่อน…..
23 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_23 May 2019
22 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express............แนวต้านแข็งแกร่งระยะสั้นที่ 1,637 จุดยังผ่านได้ยาก…..
22 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_22 May 2019
21 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express..............เข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัว…..
17 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.............ปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 1,625.57 จุด จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงเต็มตัว…..
17 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_17 May 2019
16 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.................กลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ในที่สุด…..