บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
28 มิ.ย. 2560
Technical Report
Technical Express :…..1,580-1,589 จุด ควรขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อน.....
28 มิ.ย. 2560
Technical Report
SET Afterlunch_28 June 2017-
27 มิ.ย. 2560
Technical Report
Technical Express :…..ยังไม่ผ่าน 1,589 จุดได้โดยง่าย.....
27 มิ.ย. 2560
Technical Report
SET Afterlunch_27 June 2017-
26 มิ.ย. 2560
Technical Report
Technical Express :…..คาดยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆ…..
26 มิ.ย. 2560
Technical Report
SET Afterlunch_26 June 2017-
23 มิ.ย. 2560
Technical Report
Technical Express :…..เข้าสู่กรอบที่ควรขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อน…..
22 มิ.ย. 2560
Technical Report
Technical Express :…..มีแนวรับแข็งแกร่งระยะสั้นอยู่ที่ 1,570 จุด…..
22 มิ.ย. 2560
Technical Report
SET Afterlunch_22 June 2017-
21 มิ.ย. 2560
Technical Report
Technical Express :…..เริ่มกลับมาดูไม่ดีเมื่อปิดตลาดต่ำกว่า 1,580 จุด…..